Pod linkiem załącznik znajduje się załącznik nr 1 – wzór odstąpienia od umowy dla Klientów niebędących Konsumentami.

Pod linkiem formularz znajduje się wzór formularza reklamacyjnego.

Pouczenie odnośnie odstąpienia od umowy znajduje się pod linkiem Pouczenie o odstąpieniu od umowy